ﺃَﻣَّﺎ ﺃَﻧَﺎ ﻓَﻠَﻚَ ﺻَﻼَﺗِﻲ ﻳَﺎ ﺭَﺏُّ ﻓِﻲ ﻭَﻗْﺖِ ﺭِﺿًﻰ. ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠﻪُ، ﺑِﻜَﺜْﺮَﺓِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟِﻲ، ﺑِﺤَﻖِّ ﺧَﻼَﺻِﻚَ. )ﻣﺰ (13 : 69 orsozox page mirno

on June 29 | in OrSoFaCe | by | with No Comments

ﺃَﻣَّﺎ ﺃَﻧَﺎ ﻓَﻠَﻚَ ﺻَﻼَﺗِﻲ ﻳَﺎ ﺭَﺏُّ ﻓِﻲ ﻭَﻗْﺖِ ﺭِﺿًﻰ.
ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠﻪُ، ﺑِﻜَﺜْﺮَﺓِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟِﻲ، ﺑِﺤَﻖِّ ﺧَﻼَﺻِﻚَ.
)ﻣﺰ (13 : 69
orsozox page
mirno via orsozox page

Pin It

Leave a Reply

« »

Scroll to top
%d bloggers like this: