ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ … ﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﻧﻴﺔ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻭﺛﻘﺔ (أبونا داود لمعى) Marmar :)

on June 23 | in OrSoFaCe | by | with No Comments

ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺭﺑﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺭﺑﻨﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻲ … ﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﻧﻴﺔ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻭﺛﻘﺔ
(أبونا داود لمعى)
Marmar 🙂 via orsozox page

Pin It

Leave a Reply

« »

Scroll to top
%d bloggers like this: