عــــــــارف إنـــــك لـــــو صـــــبـرت عـلـــــى كُــــــــل ثـانــــــــيـة ح…

on June 14 | in ArT-FaCe | by | with No Comments

‫عــــــــارف إنـــــك لـــــو صـــــبـرت عـلـــــى كُــــــــل ثـانــــــــيـة حـزنـــــت فـيــــــهـا أو زعـلـــــت أو إتـظـلـــــــمـت ..

وإحـتـسـبـتـهـــــا عـــــنـد ربــــنا

هـيعـوضــــــــك أضـعـــــــاف أضــــــعـاف أضــــعـاف أضـعـافــــهـا فـرحــــة

فـرحـــــة تـنـــــسـيـك إنــــك فـــــــي يــــوم زعــــــلـت أصـــــلاً

عـشــــــــان كــــــــدا مــــــــهـمـا حـصــــلّـك ،
دايــــــــمـاً إطــــــمـن وثـــــــق فـــــــى قُـدرتـــى وحـكـــــــمـتـى .

و مـتــــــــنـسـاش تـــــبـتـســــم وتـقـــــول كلــــــــه للخيـــــــر‬

CH12 Magazine

Pin It

Leave a Reply

« »

Scroll to top
%d bloggers like this: